klinikai szakpszichológus jelölt

Imre Adrienn

Ha változtatna az életén és éppen ehhez keres segítséget:

Kapcsolati, érzelmi nehézségek esetén gyakran előfordul, hogy a valódi változáshoz nem elegendő egy jó tanács vagy egy könyv elolvasása. A válaszokat magunkban kell keresnünk, de nem egyedül. 

Kell egy másik, aki értőn próbál jelen lenni és kívülről lát rá a belülről zavarosnak tűnő lélektani folyamatokra.

Imre Adrienn

A túl sok szorongás kimerítheti, és akadályozhatja abban, hogy részt vegyen az életében. Érdemes foglalkoznia vele, ha folyamatosan aggódik, feszült vagy bizonyos helyzetekkel kapcsolatban negatív érzések, gondolatok gyötrik. A szorongás további jele lehet, hogy nehezen tud feloldódni mások társaságában, nem meri felvállalni az érzéseit, szükségleteit, gyakran félreérti mások reakcióit, vagy olyan félelmek határozzák meg a viselkedését: mit gondolnak mások, mi lesz, ha nem tud megfelelni az elvárásoknak. A terápia segíthet megérteni, honnan erednek és hogyan jönnek létre a szorongáskeltő érzések a jelenben.  

Aki hajlamos alulértékelni saját képességeit, érdemeit, folyamatosan bírálja magát, esetleg titkon sikerről álmodik, vagy éppen fordítva, szeretne mindig kifogástalannak tűnni, miközben leértékelő belső hangokkal küzd, önértékelési problémával áll szemben. A labilis, alacsony önértékelés okozhat problémákat az intim kapcsolatokban, pártalálásban, önérvényesítést igénylő helyzetekben, munkahelyi előrejutásban. Megnehezíti, hogy reális, stabil képet alkossunk önmagunkról és másokról, aláásva ezzel a biztonságos kötődést.

Akármit is szeretnénk csinálni az életben, mindenhol kapcsolatokban, csoportokban találjuk magunkat. Gyakori, hogy a nehézségek az intimitás körül jelentkeznek. A másokkal való közelség (párkapcsolat, barátság) olyan témákat hozhat felszínre, mint a bizalom-bizalmatlanság, kontroll, negatív érzések elkerülése, félelem az elhagyástól vagy az elköteleződéstől. Akadhatnak problémák a családi kapcsolatokban, jellemzően a szerepek, határok, autonómia, felnőttkori leválás témái körül. 

Az életkor előrehaladtával, mindannyiunk életében előre programozottan köszöntenek be az új életszakaszok, új kihívásokkal, szerepekkel kínálva meg minket. Tekinthetjük ezeket krízishelyzeteknek, fordulópontoknak az életünkben. Ilyen pl. a serdülőkor, fiatal felnőttkor, munkahelyváltás, házasság, szülővé válás, nyugdíjazás nehézségei. A különböző életszakaszok sajátos nehézségekkel bírnak, amelyekkel adottságainknak és személyiségünknek megfelelően mindannyian másképpen tudunk megbirkózni. Ha nem találja az új ritmust, elakadást tapasztal, akkor túlzott szorongás, illetve depressziós tünetek jelenhetnek meg.

A terápiás munka segíthet megérteni a tartós lehangoltság, a motivációhiány vagy  a hangulatingadozás hátterében meghúzódó okokat. A hangulatot érintő tünetek gyakran visszavezethetőek valamilyen közelmúltbeli megterhelő eseményre, pl. veszteségélményre. A fentiekkel gyakran együtt jár, hogy az érintett nehezen tud koncentrálni, önmagát értéktelennek érzi, a jövőjét reménytelennek látja, elveszíti érdeklődését. Ilyenkor depressziós tünetekről beszélünk. Súlyosabb esetekben pszichiáter bevonása, gyógyszer szükséges. 

Általában egy év szükséges ahhoz, hogy számunkra fontos személyeket elgyászoljunk. A gyász természetes érzelmi reakció a bennünket érő veszteségre. A gyászfolyamat nagyban függ attól, milyen kapcsolata volt a gyászolónak az elhunyttal. Gyászfolyamatot indíthat el kisállat elvesztése, fontos kapcsolat felbomlása, pl. válás vagy egyéb nagy változások az élet során, pl. munkahelyváltás, költözés. Amennyiben a gyászfolyamat alatt megélt intenzív, ambivalens vagy elfogadhatatlan érzések, mint pl. szomorúság vagy harag nem feloldhatóak később sem, akkor elhúzódó gyászról beszélünk.

Mire számíthat?

A közös munka során feltérképezzük a nehézségeit, a kialakulásukat, a hozzájuk kapcsolódó érzéseket, gondolatokat, viselkedéseket és a fő célunk az lesz, hogy képes legyen a saját életén változtatni.

Legtöbbször a terápiás térben, illetve terápiás kapcsolatban is megjelennek az életéből hozott kapcsolati dinamikák. A megértési folyamatban erre is figyelmet fordítunk, ami segíti majd abban, hogy visszavigye ennek tapasztalatát más kapcsolataiba is.

A bejelentkezés követően általában néhány alkalom szükséges ahhoz, hogy a hozott témákat, nehézségeket körüljárjuk. Arra fogom kérni meséljen arról, mit érez problémának, miben szeretne változást és mit várna a közös munkától. Sort kerítünk egy élettörténeti áttekintésre, valamint szükség szerint alkalmazok diagnosztikai teszteket.

Ez a néhány alkalom arra is remek lehetőség, hogy meglássuk elkezdjük-e a közös munkát. Ha a folytatás mellett döntünk, akkor szóbeli szerződést kötünk, melyben meghatározzuk a célkitűzést, a terápiás kereteket, ilyen pl. az ülések gyakorisága, időpontja, fizetési-, lemondási feltételek.

Rólam

Klinikai szakpszichológus jelölt, relaxációs terapeuta, személyközpontú tanácsadó vagyok. Dolgoztam iskolapszichológusként pedagógusokkal, kamaszokkal és szüleikkel, vezettem rövid tanácsadási, konzultációs folyamatokat felnőtt munkavállalóknak magyarul és angolul, emellett párhuzamosan hosszabb terápiás folyamatokkal dolgoztam, illetve dolgozom jelenleg is.

 

Szemléletem döntően pszichodinamikus. Ez részben azt jelenti, hogy a múltbeli kapcsolatainkban szerzett alapélményeink mintaként szolgálnak arra, hogyan kapcsolódunk, viszonyulunk ma. Másrészről, figyelmet szentel a tudattalan tényezőknek, vagyis annak, mely érzéseink, gondolataink motiválják cselekedeteinket tudattalanul. Végül, reflexió alá vonja a terápiás kapcsolat „itt és most” élményeit: milyen kapcsolati mintázatok elevenednek meg a terapeuta és a páciens kapcsolatában.

Gyakran felmerülő kérdések

Néhány kérdés és válasz, ami segítheti az eligazodásban.

Az első alkalomra nem szükséges készülnie, a hozott problémákat fogjuk átbeszélni és döntést hozunk arról, érdemes-e tovább mennünk. Ez még nem jelent elköteleződést, általában néhány alkalom után fogunk csak megállapodást kötni a munkamódról, az együttműködés kereteiről. A néhány alkalmas kivizsgálási szakasz végére, közösen egy célkitűzést fogalmazunk meg arról, min fogunk közösen dolgozni.

Az ülések során bármiről beszélhet, ami foglalkoztatja. A folyamat célja nem a tanácsadás, hanem az, hogy jobban értsük mitől szenved az életében, a megoldások a megértési folyamatból fognak következni. A páciens aktív résztvevője és alakítója a saját terápiájának, mint ahogyan az életének is.

Az online munkamód a COVID időszak alatt gyors ütemben terjedt el. Azonban sajnos ezt az ütemet nem tudták lekövetni a kutatások, még nagyon keveset tudunk az online terápiák hatékonyságáról. A legtöbb esetben a kérdés egyéni mérlegelést igényel.

Főszabály szerint, hosszabb folyamatok esetén kizárólag online munkamódot nem vállalok. Szükséges személyesen is találkoznunk. Az első alkalom mindenképpen személyesen kell történjen, illetve amennyiben az online munkamód mellett döntünk, meghatározott időközönként, beiktatunk egy személyes ülést.

Ha Ön külföldön él és nem tudja vállalni, hogy bizonyos időközönként személyesen találkozzunk, azt javaslom, próbáljon meg a lakóhelyén terápiás ellátást keresni.

A közös munkánk határozott idejű (pl. 5-10-20 alkalom) vagy időhatár nélküli keretben valósulhat meg. Ez a probléma jellegétől függ.

Határozott idejű folyamatot általában akkor javaslok, ha a probléma jól körül határolt, a célja lehet pl. konzultáció adott témában, relaxációs módszer megtanulása, és nem merül fel a kapcsolati működés, érzelmi élet, tudattalan tényezők mélyebb megértésének igénye.

Időhatár nélküli munkamódot akkor javaslok, ha a kapcsolati működést, érzelmi életet érintő átfogóbb vagy hosszabb ideje fennálló problémáról van szó, ami egy vagy akár több életterületet is érint (párkapcsolat, munka, stb.). Ebben az esetben hosszabb ideig dolgozunk együtt, a folyamat eredményességét időről időre közösen felülvizsgáljuk.

Kis túlzással, olyan ez, mintha azt kérdeznénk: honnan tudom, hogy ő a Nagy Ő? Rengeteg empatikus és elfogadó pszichológus van, akik közül valóban nehéz választani. Ráadásul a pszichológusok többsége jól képzett, rendelkezik saját terápiás önismerettel és felelősségteljesen végzi a saját munkáját.

Azt tanácsolom, hogy azt a szakembert válassza, akinél az első néhány alkalom után úgy érzi, érdemében meg tudják fogalmazni, fogni a problémájának a lényegét, úgy is mondhatnám, azt éli át: „végre témánál vagyunk, ez az én problémám valójában”. A megértettség élménye az, ami a terápia során is gyógyító lesz és változásokat idéz majd elő az életében.

Hogyan induljon el?

Ha szeretne konzultálni vagy terápiát kezdeni:

Imre Adrienn, budapesti pszichológus vagyok.

Az XII. és a IX. kerületekben várom pszichológiai magánrendelésemen. 

Amiben segíthetek: kapcsolati nehézségek, szorongás, önértékelési probléma, hangulati tünetek, stresszkezelés, gyászfeldolgozás, veszteségek, életszakasz váltások, konfliktuskezelés, párkapcsolati probléma.

 

Információ, bejelentkezés:

info@imreadrienn.com

 

„Sokan azért félnek az önfeltárástól, mert azt hiszik, van bennük valami eredendően elfogadhatatlan, visszataszító és megbocsáthatatlan. Így amikor teljes egészében feltárják magukat, és mégis elfogadással találkoznak, komoly segítséghez jutnak.” Irvin D. Yalom